• Libros
  • .Lídia Arnau Raventós

Libros de .Lídia Arnau Raventós
2 libros encontrados. (1 páginas).


Dret de família. Teoria i casos

.Lídia Arnau Raventós; .M. Esperança Ginebra Molins; Jaume Tarabal Bosch

Atelier . Octubre 2020

Aquest llibre és un manual de teoria i casos per a l’estudi del Dret de família vigent i aplicable a Catalunya.


L’objecte d’anàlisi és el Títol tercer del llibre segon del Codi civil de Catalunya, així com la legislació estatal pel que fa a les matèries de Dret de família sobre les que l’Estat ...

Disponible

35,00 €
33,25 €


Dret de successions. Teoria i casos. 2ª edició

.Lídia Arnau Raventós; .M. Esperança Ginebra Molins; Jaume Tarabal Bosch

Atelier . Septiembre 2020

Aquest llibre és un manual de teoria i casos per a l’estudi del Dret civil de successions vigent i aplicable a Catalunya.

La implantació de l’Espai europeu d’educació superior (EEES) va comportar la reducció del temps que els Plans d’Estudis del Grau de Dret dediquen a l’assignatura Dret de successions, que ha quedat en ...

Disponible

32,00 €
30,40 €