Comentaris a la llei de contractes de conreu : la nova regulació de l\'arrendament rústic, la parceri

Comentaris a la llei de contractes de conreu : la nova regulació de l\'arrendament rústic, la parceri.  9788496758889

Comentaris a la llei de contractes de conreu : la nova regulació de l\'arrendament rústic, la parceri

valoración
Comenta y valora este libro

Muestras del libro en PDF:
Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

39,00 €
37,05 €


La Llei de Contractes de Conreu intenta establir, per primera vegada a Catalunya, un règim jurídic complet dels contractes d’arrendament rústic, de parceria i de masoveria, tot introduint, a més, alguna figura nova com l’arrendament de pastures o l’arrendament amb finalitat de conservació del patrimoni natural. El comentari analitza article per article la regulació vigent, sense obviar els aspectes més polèmics de la Llei, com ara l’extensió a set anys de la durada mínima dels contractes quan l’arrendatari és un conreador directe i personal, o l’àmplia llibertat que, en contraposició, es deixa a les parts en el contracte de parceria.La Llei de Contractes de Conreu no regula només els contractes esmentats, sinó que també introdueix instruments més clarament de política agrària, com el retracte a favor de la Generalitat en qualsevol venda de finca rústica que es realitzi a Catalunya. Es tracta, doncs, d’una Llei que pretén constituir la norma bàsica de les relacions agràries a Catalunya, per la qual cosa la seva transcendència ultrapassa l’interès merament jurídic.El Comentari, en el qual hi participen professors de diferents universitats catalanes i professionals del dret, combina l’estudi teòric amb les qüestions més pràctiques, la cita exhaustiva de jurisprudència i la concordança amb la resta de legislació, en particular la relativa a la Política Agrària Comuna.