Dret de família. Teoria i casos

Dret de família. Teoria i casos.  9788418244148

Dret de família. Teoria i casos

; ;

valoración
Comenta y valora este libro

Muestras del libro en PDF:
Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

35,00 €
33,25 €


Aquest llibre és un manual de teoria i casos per a l’estudi del Dret de família vigent i aplicable a Catalunya.L’objecte d’anàlisi és el Títol tercer del llibre segon del Codi civil de Catalunya, així com la legislació estatal pel que fa a les matèries de Dret de família sobre les que l’Estat té competència exclusiva o sobre les que la Generalitat de Catalunya no ha desenvolupat la seva competència legislativa.
L’obra combina teoria i pràctica. El plantejament de casos precedeix l’exposició teòrica de la matèria que, al seu torn, va seguida dels comentaris relatius a les distintes qüestions que suggereixen els casos, els quals no es pretenen resoldre de manera incontrovertible. Si escau, aquests comentaris incorporen referències jurisprudencials, que es presenten plenament contextualitzades dins l’explicació.