Dret públic de Catalunya

Dret públic de Catalunya.  9788492788651

Dret públic de Catalunya

;

valoración
Comenta y valora este libro

Muestras del libro en PDF:
Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

52,00 €
49,40 €


Aquest llibre s’estructura en quinze capítols. Els tres primers capítols són de caràcter introductori (història de l’autogovern de Catalunya i posició de Catalunya en l’Estat autonòmic). L’estudi normatiu estatutari fa referencia en el capítol IV, als elements definidors estructurals i simbòlics de Catalunya com a nacionalitat constituïda en comunitat autònoma. El capítol V es dedica a l’estudi dels drets i deures de la ciutadania i dels principis rectors. El capítol VI versa sobre les fonts del dret a Catalunya, partint de l’Estatut d’autonomia com a norma cabdal de l’ordenament jurídic català, i de les relacions d’aquest darrer amb l’ordenament jurídic de l’Estat. Seguidament s’obre un bloc de sis capítols (capítols VII a XII) dedicat a l’examen de les normes estatutàries organitzatives de les institucions i els òrgans de la Generalitat, a l’organització territorial i al poder judicial. Finalment, els tres capítols darrers (capítols XIII a XV) contenen el bloc competencial, en què s’estudien les competències de la Generalitat; les relacions orgàniques de la Generalitat amb l’Estat, la Unió Europea i l’acció exterior, i les finances de la Generalitat. Amb l’estructura metòdica i la distribució temàtica que acabem d’exposar, aquest llibre pretén oferir una visió completa i sistemàtica de tots els lements essencials del dret públic de Catalunya. També disponible el CODI DE DRET PUBLIC DE CATALUNYA http://www.atelierlibros.es/ficha.asp?producto=58425&submateria=