Drets reals : estudi introductori del llibre V del Codi Civil de Catalunya

Drets reals : estudi introductori del llibre V del Codi Civil de Catalunya.  9788496758568

Drets reals : estudi introductori del llibre V del Codi Civil de Catalunya

valoración
Comenta y valora este libro

Muestras del libro en PDF:
Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

29,00 €
27,55 €


L’entrada en vigor del Llibre V del Codi Civil de Catalunya (Llei 5/2006), de 10 de maig, ha revolucionat la legislació aplicable en matèria dels drets reals a Catalunya. Aquesta Llei desplaça la vigència del Codi Civil estatal i, des d’aquesta moment, la legislació aplicable a Catalunya en matèria de drets reals serà bàsicament la continguda en aquesta norma.

Amb aquesta premissa, un grup de professionals del món jurídic i empresarial ha estudiat aquesta norma amb la voluntat d’oferir una visió general i introductòria del nou Llibre V, perquè serveixi com a manual de referència, difondre la llei i apropar-la als professionals que l’han d’aplicar i utilitzar. Aquest llibre fa un estudi dels drets reals regulats en el Codi civil de Catalunya, però també recull aquelles matèries que no han estat regulades pel codi i que estan vigents a Catalunya, com el Registre de la Propietat i la hipoteca.

El llibre sobre els drets reals està integrat per 11 capítols: 1.- Els drets reals en el Codi Civil de Catalunya; 2.- Els béns; 3.- La possessió; 4.- L’adquisició, transmissió i extinció dels drets reals; 5.- La propietat; 6.- Situacions de comunitat; 7.- La propietat horitzontal; 8.- Els drets reals limitats de gaudiment; 9.- Drets reals d’adquisició; 10.- Drets reals de garantia; 11.- El Registre de la Propietat.