El desenvolupament del pret civil català

El desenvolupament del pret civil català.  9788497798761

El desenvolupament del pret civil català

;

valoración
Comenta y valora este libro

Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

18,00 €
17,10 €


El legislador de Catalunya, en el marc de la competència que li reconeixen Constitució i Estatut, va endegar l?any 2002 el procés per a l?elaboració d?un Codi Civil de Catalunya. Un Codi Civil respectuós amb els principis tradicionals del dret civil català però sensible, al mateix temps, a les noves realitats socials. Aquest procés codificador, que encara no ha acabat, mostra ja uns fruits evidents: dels set llibres que han d?integrar aquest Codi, el legislador català ja n?ha aprovat quatre - Llibre I ?Disposicions generals?, Llibre III ?Persona jurídica?, Llibre IV ?Successions? i Llibre V ?Drets reals?- i es troba en fase de tramitació parlamentària el Llibre II, relatiu a la persona i la família. Restarà pendent, únicament, l?elaboració del Llibre VI sobre obligacions i contractes. Seguint la sistemàtica del Codi, professionals del dret pertanyents a diferents àmbits ?notaris, registradors, advocats, magistrats, professors universitaris?? analitzen, des de la pròpia perspectiva, algunes de les institucions que, per la seva transcendència social o per la seva complexitat jurídica, esdevenen essencials en la legislació civil de Catalunya.