Legislació catalana sobre dret de família : normativa concordada del llibre segon del codi civil de

Legislació catalana sobre dret de família : normativa concordada del llibre segon del codi civil de.  9788499850641

Legislació catalana sobre dret de família : normativa concordada del llibre segon del codi civil de

valoración
Comenta y valora este libro

Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

99,00 €
94,05 €


L'activitat legislativa del Parlament català en matèria de Dret Civil ha evolucionat progressivament des de la entrada en vigor de la Constitució i la recuperació de les facultats legislatives al Principat, de forma que es poden distingir diverses etapes, en un primer període es tractava de modernitzar i adequar les institucions del dret civil català als principis constitucionals, desprès, en un segon moment, al que la doctrina ha qualifi cat de descompilació, on es dictaren lleis especials sobre diverses matèries que derogaven els preceptes concordants de la Compilació, obrint-se un període de codifi cació parcial, per, fi nalment, en una darrera etapa, engegar el procés de codificació global del Dret Civil de Catalunya de la que és refl ex el vigent Codi Civil de Catalunya.