Lliçons de dret civil català VII. Dret de successions.

Lliçons de dret civil català VII. Dret de successions..  9788413369129

Lliçons de dret civil català VII. Dret de successions.

valoración
Comenta y valora este libro

Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

19,90 €
18,90 €


 Les Lliçons comprenen una exposició clara i senzilla dels temes fonamentals de Dret Civil i privat català. Obra especialment adequada per als estudiants del Grau en Dret, Màster professional de l'Advocacia, i en general per a tot jurista que vulgui estar al dia.    Es caracteritzen per ser un estudi concret, breu i complet dels temes de Dret privat en el qual no es renuncia, en cap cas, a la rigorositat del seu contingut i anàlisi. A les Lliçons es recull i s'examina la normativa imprescindible vigent, i la doctrina i jurisprudència necessàries per a la comprensió de la matèria.    És una obra conceptual, d'ajuda per a l'estudi i per a l'adquisició de conceptes i nocions bàsiques, que després permetran a qui la utilitzi el desenvolupament de les seves aptituds, a la vegada que ofereix les dades bàsiques al professional, en suport de la seva tasca. La base legislativa és la normativa civil i privada catalana i, en general, l'aplicable a Catalunya en l'àmbit de les relacions privades.    L'obra abasta totes les branques del dret civil. Es divideix en els següents fascicles: I. Part general de dret civil; II. Dret de la persona; III. Dret de família; IV Dret d'obligacions; V Relacions contractuals; VI Drets reals; VII Dret de successions.