Urbanisme pràctic 1. La protecció de la legalitat urbanística. Inclou CD amb els formularis.

Urbanisme pràctic 1. La protecció de la legalitat urbanística.. Inclou CD amb els formularis. 9788417466008

Urbanisme pràctic 1. La protecció de la legalitat urbanística. Inclou CD amb els formularis.

; ; ;

valoración
Comenta y valora este libro

Muestras del libro en PDF:
Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

83,20 €
79,04 €


También disponible en Ebook

55,12 €

Aviso: Para leer este ebook necesita Adobe Digital Editions

Aquest és el primer manual pràctic de protecció de la legalitat urbanística a Catalunya. És el primer volum, d’una sèrie de tres, que posteriorment es complementarà amb un volum dedicat al planejament i un altre a la gestió urbanística, i que conformaran els manuals pràctics de procediments urbanístics més complets a Catalunya.


Aquest primer volum incorpora models pràctics per la tramitació de tots tipus de llicències i autoritzacions, en qualsevol tipus de sòl, que les corporacions locals poden desenvolupar en l’exercici de les seves competències urbanístiques. Igualment es preveuen modelatges per l’exercici de la potestat sancionadora i de restabliment de l’ordenament jurídic urbanístic i, fins i tot, el procediment per tal de procedir a la declaració de nul·litat i anul·labilitat de llicències.


Es tracta d’un llibre i CD que incorpora tots els models d’actes, informes, comunicacions i notificacions que són necessaris per a cada tipus d’expedient. Cada document incorpora les referències de la normativa aplicable i estan adaptats a la legislació vigent de procediment administratiu i a la llei 39/2015 de l’1 d’octubre. També inclou la més recent sentència del Tribunal Constitucional en relació al silenci administratiu en l’atorgament de llicències i autoritzacions.


La documentació ha estat elaborada per secretaris municipals, fet que fa que l’obra tingui un caràcter eminentment pràctic.


En definitiva, es tracta d’una obra imprescindible per a ajuntaments i professionals del dret i de l’urbanisme a Catalunya.